Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Předpona, kořen, přípona
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Anglický jazyk

 • Happy families

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Písemné násobení
 • Dělení se zbytkem

Vlastivěda

 • Podstata a účel map
 • Rovnoběžky, poledníky

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Návštěva rukodělné dílny

Výtvarná výchova

 • Podzimní květiny

Hudební výchova

 • 2/4 rytmus

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadlem
 • Pohybové hry, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

český jazyk

matematika

předpony a předložky dělení se zbytkem
Back To Top