Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2016

 

Český jazyk

 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona
 • Předpona, předložka
 • Kniha a čtenář

Český jazyk – sloh

 • Jednoduchý obsah a jeho formální úprava – naslouchání

Anglický jazyk

 • Slobeso To be

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Jednotky času

Vlastivěda

 • Popis činnosti

Přírodověda

 • Minerály a horniny

Pracovní činnosti

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Figura – pohádková postava

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl
 • Noty

Tělesná výchova

 • Míčové a závodivé hry na hřišti

Doplňující informace pro rodiče

      Grčková Ludmila, třídní učitelka                     

 

český jazyk

matematika angličtina
Přepona, předložka Dělení se zbytkem Alphabet1
    Hra
    Sloveso to be
Back To Top