Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2011

Čtení

 • Opakování písmen O, S, B, U, A.
 • Analýza a syntéza SO, SU, SA.
 • Vyvození písmene L.
 • Skládání na tabulky.

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 16, 17, 18.
 • Fialové psaní – nácvik 3.

Matematika

 • Nácvik psaní číslice 3.
 • Vztahy více, méně, rovná se.
 • PS str. 13, 14.

Prvouka

 • Kalendář přírody.
 • PS str. 10 až 13.

Pracovní vyučování

 • Sběr a rozlišování přírodního materiálu
 • Lodička

Výtvarná výchova

 • Různé druhy linií
 • Dokončení výkresu na téma “ Autobus“

Hudební výchova

 • Hudební hry, otázka a odpověď

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč, obouruč.

Doplňující informace pro rodiče

Každodenní domácí úkoly zadávám na El-ku, můžete si přečíst čerstvé informace.

Prosím doplaťte 50 Kč na VV a 150 Kč na SRPDŠ.

Zkontrolujte, zda mají děti podepsány omluvenky v notýsku, uvádějte i na El-ku.

12. 10. koncert, vybírám 30 Kč.

Zdenka Závodná, třídní učitelka.

Back To Top