Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2011

Čtení

 • Opakování hlásek a písmen Oo, Ss, Bb, Uu.
 • Vyvození nové hlásky a písmene Aa.
 • Skládání hlásek do nových tabulek. 

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 14, 15.
 • Fialová písanka – nácvik číslice 1, 2.

Matematika

 • Číslice 1, 2 – str. 13.
 • Školní sešit – dva řádky jedniček a dvojek.
 • Pojmy – méně než, více než, rovná se.
 • PS str. 13.

Prvouka

 • Dopravní značky a světelná signalizace.

Pracovní vyučování

 • Hnětení, válení, stlačování, přidávání.
 • Šnek.

Výtvarná výchova

 • Nebude – st. svátek.

Hudební výchova

 • Hudební hádanky.
 • Opakování písní: Krtek, Nové boty.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

Obalte dětem všechny sešity, zkontrolujte ostrouhané pastelky. Absenci dětí omluvte v notýsku, zapište na EL-KU.

Back To Top