Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2011

Čtení

 • Opakování písmen O, S, B, U, A, L
 • Syntéza SO, SA, SU, LO, LA, LU
 • Vyvození písmene M
 • Dramatizace básně Strašidla

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 22, 23

Matematika

 • Číselná řada 1 až 5
 • Tvoření jednoduchých slovních úloh podle obrázků
 • Sčítání v oboru do 3
 • PS str. 15

Prvouka

 • Živočichové na podzim
 • Podzim v sadu
 • PS str. 14, 15

Pracovní vyučování

 • Stříhání, trhání, vystřihování
 • Sběr a rozlišování přírodního materiálu – sběr šípků.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Výchovný koncert

Tělesná výchova

 • Rytmizovaný pohyb

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, dbejte, aby děti nezapomínaly domácí úkoly, pracovní sešity a tabulky na skládání.

Čtení slabik a skládání každý den procvičujte.

Ve středu je koncert, ještě všechny děti nemají zaplaceno.

Na pátek si děti přinesou půl sáčku šípků.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top