Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10.

 

Český jazyk

 • Druhy vět – učit se podle učebnice str.21-22
 • Pracovní listy – doplňování
 • Opis a přepis do sešitu – úprava

Čtení

 • Společná četba Ferdy Mravence
 • Malý čtenář str. 27-35

Psaní

 • Psaní podle písanky

Matematika

 • Procvičování příkladů do 20 s přechodem 10
 • Pracovní sešit str. 13-18
 • Geometrie – body, přímky, čáry

Prvouka

 • Podzim – učebnice str. 11-15

Pracovní vyučování

 • Podzimníčci – přinést listy, kaštany, různé druhy zeleniny ze zahrádky,šípky, jeřabiny, šišky, suchou trávu,  apod.

Výtvarná výchova

 • Zavařenina

Hudební výchova

 • Procvičování písniček, p. Lítala si laštověnka

Tělesná výchova

 • Prolézání, šplhání, překážková dráha
 • Házení a chytání míče
 • Přesné provádění cviků při rozcvičce

Doplňující informace pro rodiče

12. 10. výchovný koncert 30 Kč.

Doplaťte 100 Kč na pomůcky na Vv a Pv, do konce října 150 Kč na SRPDŠ.

Procvičujte učivo do Prv podle učebnice, denně hlasitě číst aspoň 10 minut s kontrolou.

Podepisujte jednou týdně známky v notýsku! Podívejte se také na ELKU a zkuste to naučit i děti!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top