Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9.

 

Český jazyk

 • Pořadí vět v textu (první, poslední, třetí věta)
 • Počet slov ve větách
 • Druhy vět str.18-20

Čtení

 • Malý čtenář str. 23-31
 • Básnička na pátek Na procházce

Psaní

 • Pokračujeme v písance
 • Opakujeme tvary malých písmen

Matematika

 • Pracovní sešit po str.14

Prvouka

 • Významné budovy v obci
 • Zavedení sešitu do Prv a zápis

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Listy

Hudební výchova

 • Písnička Lítala si laštověnka

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik 27.9., Tv v tomto týdnu nebude

Doplňující informace pro rodiče

Po plavání v úterý máme Prv a modří mají čtení.Dodržujte rozvrh hodin na přípravu do školy – nenosíme zbytečně Malého čtenáře celý týden jen na čtení.

Dosud někteří nemají zaplaceno 100 Kč na Vv, 150 Kč na SRPDŠ.

V říjnu bude výchovný koncert – vybíráme 30 Kč.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top