Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10.

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Dělení slov na konci řádku
 • Učebnice str.23-28

Čtení

 • Plynulé čtení – Malý čtenář str.36-44

Psaní

 • Psaní podle písanky

Matematika

 • Počítání do 20
 • Slovní úlohy
 • G: rýsování přímek, čára rovná a lomená

Prvouka

 • Podzim v lese – savci učebnice str.16-17
 • Podzim u rybníka str. 18-19

Pracovní vyučování

 • Navlékání korálků

Výtvarná výchova

 • Malování podle skutečnosti – zelenina

Hudební výchova

 • Vytleskávání rytmu podle not
 • Písnička Černé oči

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 

V úterý opět plavání, po příjezdu prvouka a modří čtení. V matematice pořád počítáme do 20. Ve středu budeme mít výchovný koncert – někteří nemají dosud zaplaceno 30 Kč. Je třeba si také pročítat učivo v prvouce. Dohlédněte na dostatek odpočinku a spánku dětí.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top