Týdenní plán od 3. 1. do 7. 1. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Podstatná jména rodu středního

Sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Matematika

 • Čísla nad 10 000 – zaokrouhlování a porovnávání
 • Slovní úlohy
 • G – osová souměrnost

Vlastivěda

 • Kraje ČR

Přírodověda

 • Obratlovci
 • Savci

Pracovní činnosti

 • Stavby z papírových krabic

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, síly, pohyblivosti, rychlosti a koordinace

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2.  Nezapomeňte v úterý přibalit cvičební úbory.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top