Týdenní plán od 3. 1. do 7. 1. 2022

Český jazyk

 • Souhlásky tvrdé – výčet
 • Psaní y/ý po tvrdých souhláskách  -h, ch, k, r
 • Učebnice str. 46 – 50

Čtení

 • Orientace v textu
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Procvičování písmen a číslic v písance
 • Str. 7, 8, 9
 • Opis a přepis vět

Matematika

 • Sčítání celých desítek + jednotek ( typ příkladu 60 + 2)
 • Odčítání jednotek od dvojciferných čísel (typ příkladu  72 – 2)
 • Sčítání čísel pod sebou
 • Slovní úlohy
 • G: úsečka

Prvouka

 • Opakování kapitoly naše vlast – Česká republika
 • Pracovní sešit str. 34, 35, 36, 37
 • Vánoce – PS str. 39
 • Zvířata v zimě

Pracovní vyučování

 • Navlékání nitě – uzlík

Výtvarná výchova

 • Sváteční kalendář – str. 40 v prvouce

Hudební výchova

 • Zvuk, tón, melodie
 • Noty – délka not

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Přeji vám krásný a úspěšný rok 2022, plný radosti ve zdravém těle.
 • Své zdraví hned děti posílí v úterý dne 4. ledna na plaveckém výcviku.
 • Nezapomeňte si přichystat pomůcky do školy, zkontrolovat pouzdro, pravítko, tužky, pera a vygumovat fólie -velkou i malou. Velkou čistou fólii navléct na stránku v učebnici JČ.

Učení je hra 

Jazyk český Matematika Prvouka
Tvrdé souhlásky Sčítání do 100 bez přechodu Zima
Tvrdé souhlásky Odčítání do 100 (84 – 4 )
Slova s hy/hý Hbité ještěrky
Slova s chy/chý Berušky
Slova s ky/ký Hodnotící testík
Slova s ry/rý Počítáme úspory
Back To Top