Týdenní plán od 10. 1. do 14. 1. 2022

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky ry, dy, ty, ny
 • Učebnice str. 50 až 53

Čtení

 • Divadlo, jeviště, herec

Psaní

 • Opis, přepis, diktáty

Matematika

 • Sčítání dvouciferných čísel do 100 bez přechodu ( 31 + 8 )
 • Délka úsečky

Prvouka

 • Zvířata v zimě
 • PS str. 37, 38, 41

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů

Hudební výchova

 • Doprovody na improvizované rytmické nástroje – nádobí, noty (délka not).

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed

Učení je hra

 

Jazyk český Matematika Prvouka
Tvrdé slabiky Sčítání do 100 Živočichové v zimě
Tvrdé slabiky Písemné sčítání
Ohryzaná básnička Příklady
Slabika dy Kolo
Slabika ty
Slabika ny

 

 

Back To Top