Týdenní plán od 20. 12. do 22. 12. 2021

Český jazyk

 • Souhlásky
 • Doplňování ú, ů, u

Čtení

 • Čtení z čítanky

Psaní

 • Opisy a přepisy

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100
 • Sčítání pod sebou.
 • Slovní úlohy
 • Úsečka

Prvouka

 • Zima
 • Vánoce

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Zima

Hudební výchova

 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý je plavecký výcvik.
 • Ve středu vánoční besídka, děti přinesou dáreček pro kamaráda a trošku cukroví.
 • Vánoční prázdniny začínají od 23. 12. do 2. ledna. V pondělí 3. ledna se uvidíme ve škole.
 • Přeji všem pěkné svátky a hodně zdraví v příštím roce.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Kolo štěstí – ú, ů Úsečka Zimní kalendář
Balónky – ú, ů Doplň výsledek Přišla zima
Vánoční kolo – ú, ů V pizzerii – sčítání do 100 Vánoce
Souhlásky Počítáme úspory Video – krmení ptáků v zimě
Kvíz – souhlásky, samohlásky Mlsné včelky Chaloupka na vršku :  Jak to bylo na Tři krále
Dopočítáváme

 

Back To Top