Týdenní plán od 3. 1. do 7. 1. 2011

Český jazyk

 • Podstatná jména obecná a vlastní, pádové otázky
 • Učebnice str. 61 až 64

Sloh

 • Popis příhody

Čtení a psaní

 • Čítanka str. 92 až 95
 • Písanka str. 27, 28

Anglický jazyk

 • Pojmenování hraček

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Čtverec – vrcholy a strany
 • Učebnice str. 72, 73, 74, 75, 86

Prvouka

 • Lidé a výrobky, průmysl
 • Učebnice str. 24, 25
 • PS str. 33

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem, různé stehy

Výtvarná výchova

 • Sněžný muž – koláž

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení
 • Píseň Rampouch

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Překážkové dráhy

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 5. ledna bude plavání, nezapomeňte, že odjezd je v 7. 20 hod. Děti, které nebudou plavat, si přinesou omluvenku.

Do pracovní výchovy budou děti potřebovat jehlu a bavlnku. Některé děti ji mají u mne ve skříni uschovanou z loňského roku.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top