Týdenní plán od 10. 1. do 15. 1. 2011

Český jazyk

 • Shrnutí učiva o podstatných jménech
 • Vyjmenovaná slova po M
 • Učebnice str. 65 až 71

Sloh

 • Popis své hračky

Čtení a psaní

 • Čítanka str. 104 až 108
 • Psaní str. 28, 29

Anglický jazyk

 • Užití předložek on, in v jednoduchých spojeních

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Jednotky délky str. 78, 79
 • Pamětné sčítání str. 87
 • G: obdélník

Prvouka

 • Opakování učiva za 1. pololetí
 • Zboží
 • Učebnice str. 26
 • PS str. 34

Pracovní činnosti

 • Výšivka

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Dvoučtvrťový takt –  krok přísunný

Tělesná výchova

 • Stoj o rukou s dopomocí
 • Chůze na obrácených lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

31. ledna pojedeme do kina na Mikulášovy patálie. Vybírám 50 korun.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top