Týdenní plán od 20. 12. do 24. 12. 2010

Český jazyk

 • Podstatná jména, rod, číslo, pád
 • Vyjmenovaná slova, procvičování

Čtení a psaní

 • Čítanka str. 93
 • Psaní str. 26

Anglický jazyk

 • Vánoční soutěž
 • Christmas – slovíčka

Matematika

 • Opakování učiva o trojúhelníku
 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání
 • Učebnice str. 71

Prvouka

 • Vánoce, zvyky a tradice

Pracovní činnosti

 • Zimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Zimní prázdniny

Hudební výchova

 • Poslech koled

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý máme vánoční besídku, děti si mohou vzít batůžek, ŽK, pouzdro, přezůvky, trošku cukroví na svačinu a hlavně pro kamaráda dáreček.

Ve středu jedeme plavat, učit se budeme pouze 1 hodinu, protože máme zkrácené vyučování, prosím podepište dětem tuto informaci v ŽK. Děkuji.

Volno začíná dětem ve čtvrtek, uvidíme se v pondělí 3. ledna 2011. ŠD nebude v provozu.

Přeji Vám i dětem pohodové Vánoce a pevné zdraví v roce 2011.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top