Týdenní plán od 22. do 26. března 2010

Čtení

 • Slabikář str. 76-79
 • Chodíme do divadla
 • slabiky DI, TI, NI
 • chování v divadle
 • divadelní program
 • nacvičujeme pohádku Jak se chodí do pohádky

Psaní

 • Písanka str. 14-19
 • slabiky di, ti, ni, písmena G, F
 • opis, přepis, diktát slov

Matematika

 • PS str. 32, str. 1
 • procvičování sčítání a odčítání od 10
 • slovní úlohy
 • číselná řada 11-20
 • zípis čísel 11-20

Prvouka

 • jarní květiny
 • stavba rostlin

Pracovní vyučování

 • zdobení vajíčka

Výtvarná výchova

 • velikonoční ozdoby

Hudební výchova

 • dokončení nácviku písně Vodník
 • houslový klíč

Tělesná výchova

 • manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 • Nacvičujeme pohádku Jak se chodí do pohádky. Děti se naučí text po částech číst a zahrát. Role budeme střídat.
 • Ve čtvrtek budeme pořebovat dvě vyfouknutá vajíčka.
 • Pokračujeme ve čtení pro kamarády. Čteme vázaně, dbáme na dodržování délek a správnou intonaci.
 • Stále procvičujeme sčítání a odčítání do 10 bez prstů.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top