Týdenní plán od 29. 9. do 3. 10. 2014

Čtení

 • Hláska, slabika – analýza, syntéza ŽA str. 10, 11, PL, odkazy na plánu
 • Pohádka O koblížkovi – osnova, dramatizace

Psaní

 • Uvolňovací cviky – písanka 1 str. 14 – 16
 • Číslice 1, 2, 3

Matematika

 • Číselná řada, porovnávání čísel – uč. str. 13 – 15, PL, PC
 • Součet čísel do 3 bez přechodu desítky

Prvouka

 • Opakování – Ve škole – uč. str. 9
 • Kalendář přírody – uč. str. 10 – 12, PL

Pracovní vyučování

 • Vyrábění z přírodnin – myška, ježek

Výtvarná výchova

 • Podzimní listy – „Podzimníček“

Hudební výchova

 • Hudební hádanky – zvuky, melodie, hud. hry – otázka, odpověď
 • Opakování naučených písní

Tělesná výchova

 • Závodivé hry s míčem, pohybové hry
 • Cvičení na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

 1. 150 Kč na SRPDŠ (kdo už platil za starší dítě – napište mi na Elku)
 2. Neustále kontrolujte tužky, pastelky apod.
 3. Děti ať si nosí učebnici matematiky každý den
 4. Většina dětí si v pátek neodnesla ručníky, chcete-li je vyměnit, můžete tak učinit v průběhu týdne

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka  Různé 
Písmeno M Sčítáme do 3  Podzim  Pohádka
Písmeno M 1 Porovnáváme  Počasí  Drak – píseň
Slabiky Číselná řada    
Nauč se číst slabiky      
       
       
       
Back To Top