Týdenní plán od 6. 10. do 10. 10. 2014

Čtení

 • Otevřené slabiky – čtení a tvoření slabik s M, m
 • Syntéza slabik v jednoduchá slova a věty.
 • Vyvození písmene L, l, slabiky
 • Poslech pohádky

Psaní

 • Uvolňovací cviky – písanka 1 str. 17 – 20, PL (pracovní listy)
 • Číslice 5, opakování 1 – 4

Matematika

 • Součet čísel do 5
 • Rozdíl čísel do 3, 4 – uč. str.16 – 18, PL

Prvouka

 • Sad, zahrada, pole – uč. str. 14 – 16
 • Vycházka

Pracovní vyučování

 • Modelování – šnečci, ježci, houby apod.

Výtvarná výchova

 • Kresba pastelkami – Podzim

Hudební výchova

 • Hra na Bobotubes – jednoduché písničky
 • Píseň: Jaro, léto, podzim, zima

Tělesná výchova

 • Vycházka
 • Při nepřízni počasí – závodivé hry s míčem, cvičení s hudbou

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý plánujeme celodopolední vycházku – informace na ELCE.
 2. Nezapomeňte dát dětem zpět cvičební úbor  a ručník (pokud si je vzaly na vyprání).
 3. 150 Kč na SRPDŠ

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka Různé
Slabiky  Odčítáme do 3  Ovoce a zelenina Jak sedět a psát
Slabiky 2  Sčítáme a odčítáme  Kde roste  Pohádka
Písmeno L, l  Šifra  Ovoce  Šla Nanynka
Back To Top