Týdenní plán od 22. 9. do 26. 9. 2014

Čtení

 • Hláska, slabika – analýza, syntéza – Živá abeceda str. 8 – 10, výukové programy, odkazy
 • Procvičování samohlásek
 • Vyvození hlásky M, m

Psaní

 • Uvolňovací cviky – písanka 1 str. 11 – 13
 • Číslice 1

Matematika

 • Pořadí čísel, stejně, více, méně
 • Porovnávání čísel – uč. str. 12 – 15, výukové programy, odkazy

Prvouka

 • Bezpečnost – dopravní značky a světelná signalizace – uč. str. 8
 • Vycházka

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – Drak

Výtvarná výchova

 • Malba – ovoce
 • Návštěva výstavky ovoce a zeleniny

Hudební výchova

 • Píseň „Když jsem já sloužil“
 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Cvičení na lavičkách
 • Protahovací cvičení s náčiním, hry s míčem

 

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte, zda mají děti ostrouhané pastelky a všechny potřebné pomůcky v pořádku.
 2. SRPDŠ 150 Kč

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika  Prvouka Písničky 
Dlouhé samohlásky Rozklad čísel 3, 4  Přejdi silnici  Když jsem já sloužil
Domino Porovnáváme  Dopravní značky  Beruška
Hláska M, m Sčítáme do 3  Pohádka – Smolíček  
 Procvičení samohl.      
Back To Top