Týdenní plán od 29. 9. do 2. 10. 2015

Český jazyk

 • Význam slabik pro dělení slov na konci řádku
 • Procvičujeme – začátek a konec věty, interpunkce, pořádek slov ve větě
 • Učebnice str.26 – 29

Čtení

 • Čtení – důraz na výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek ve slovech
 • Výrazné čtení říkadel, básniček o podzimu, veršovaných pohádek
 • Učebnice str. 16, 24 – 29

Psaní

 • Opis, přepis vět, diktát slov a krátkých vět

Matematika

 • Odčítání od 12, 13 s přechodem přes 10, sčítání s 8, 9 s přechodem přes 10
 • Geometrie – rýsování čar podle pravítka
 • PS str. 18 – 21

Prvouka

 • Podzim, podzimní měsíce, podzim v lese (stromy, keře)
 • PS str. 14, 16, 19. Učebnice str. 8 – 11

Pracovní vyučování

 • Domeček na vršku
 • Vystřihování geometrických tvarů, skládání a lepení

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu pastelkami

Hudební výchova

 • Seznámení s notovým zápisem, co je to takt, houslový klíč
 • Poslech – V. Novák: Bouře (dynamika v hudbě) str.11 – učebnice

Tělesná výchova

 • Plavání, cvičení s lavičkami

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pokračujeme ve sběru vršků
 2. Ve středu je opět plavání
 3. Připomínám čtení o víkendech
 4. Děti čeká prodloužený víkend – 28. 9. je státní svátek

 

Odkazy na procvičování učiva

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

PRVOUKA

Oprav příklady Počet slov ve větě Podzim v lese
Odčítání od 13 Dělení slov Jožin z bažin

 Irena Santariusová, třídní učitelka

Text

Back To Top