Týdenní plán od 29. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk

 • Věta, pořádek slov ve větě, konec věty
 • Abeceda

Čtení

 • Plynulé čtení s přízvukem, čtení dlouhých a krátkých samohlásek

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky ( 8 + a)
 • Odčítání od 11
 • Slovní úlohy, řetězce, diktát

Prvouka

 • Opakování – škola, doprava

Pracovní vyučování

 • Práce s různými druhy materiálů

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové a závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí je ředitelské volno.
 • V úterý je státní svátek.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Počet slov ve větě Sčítání do 12 Bezpečně do školy
Učíme se abecedu Přičítáme k 8
Back To Top