Týdenní plán od 29. 8. do 2. 9. 2022

Pondělí

  • prázdniny

Úterý

  • prázdniny

Středa

  • prázdniny

Čtvrtek

  • 7:45 – 8:30 slavnostní zahájení školního roku ve třídě 1. B
  • S sebou jen dobrou náladu

Pátek

  • Výuka začne v 7|:45 a bude pouze do 11:00 h. ( Od 12. 9. bude výuka již podle rozvrhu hodin).  Poté děti odcházejí domů a přihlášení žáci do školní družiny.
  • V pátek budou děti potřebovat aktovku s pouzdrem a vybavením do aktovky dle seznamu – viz setkání s rodiči budoucích prvňáčků v červnu. Také pytlík s přezůvkami – podepsaný.
  •  Ještě si mohou přinést kufříky s pomůckami na výtvarnou výchovu (podepsaný), pytlík se cvičebním úborem (podepsaný), případně sešity dle mých požadavků – viz web školy – pod odkazem Sešity pro školní rok 2022/2023 – 1. třída.

Doplňující informace pro rodiče

Ke komu z rodičů se nedostal seznam pomůcek do 1. třídy či něco ještě jeho školáček nemá zakoupeno a tudíž nebude v pátek na první den výuky mít, nic se neděje. Seznam naskenuji a raději ještě všem pošlu přes EDUPAGE. Také ho ve čtvrtek budu mít připravený k rozdání na slavnostním zahájení se všemi ostatními pokyny.

 

Všem dětem přeji, aby ten jejich první rok ve škole byl plný radosti a těšení se a rodičům přeji hodně sil!

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top