Týdenní plán od 27. 6. 2022

Čtení

 • Procvičování čtenářských dovedností
 • Skládání slov, vět – rozloučení s písmenky
 • Čtení s porozuměním
 • str. 40

Psaní

 • Písmena Q, q, X, x
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy
 • str. 39

Matematika

 • Numerace v oboru 0-20
 • Číselná osa – zaznamenávání čísel
 • str. 59-60

Prvouka

 • Opakování učiva str. 79, 80

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy, rozdávání výkresů

Výtvarná výchova

 • IZS Krnov

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 28. 6. jedeme do SVČ Krnov – informace na Edupage.

Ve čtvrtek 30. 6. – rozdávání vysvědčení, ukončení školního roku.

Všem dětem přeji krásné prázdniny a rodičům klidnou dovolenou 🙂

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top