Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Čtení

 • Jazyková, zraková a sluchová cvičení
 • Hláska a písmeno A ve všech jeho podobách
 • Obrázkové čtení
 • Čtení a poslech říkadel s písmenem A

Psaní

 • Uvolňovací cvičení – krouživý pohyb

Matematika

 • Počet prvků 1 – 6
 • Číslice 1,2,3  – čtení
 • Prostorová orientace

Prvouka

 • Orientace ve škole
 • Školní potřeby

Doplňující informace pro rodiče

 1. Celý týden mají děti zkrácenou výuku do 11 hodin.
 2. Ve čtvrtek 8. 9. proběhnou hromadné třídní schůzky v 15:30 ve třídě 1.B – účast nutná.
 3. Prosím o pravidelnou kontrolu pomůcek a pouzder (vybavení a ostrouhání pastelek a tužek). Také prosím o obalení všech učebnic, pracovních sešitů a sešitů, které budou dětí průběžně dostávat. Děkuji.
 4. Komu ještě chybí některé pomůcky ze seznamu, je nejvyšší čas vše zajistit či dokoupit, tento týden již začínáme s výukou.
 5. Sledujte pravidelně EDUPAGE – děkuji.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Zraková diferenciace Určování počtu prvků do 6 Třídění šk. potřeb
Rozvoj sluchového vnímání  Barevná posloupnost Orientace ve škole

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top