Týdenní plán od 27. 6. do 30. 6. 2015

Čtení

  • Čteme si pro radost

Psaní

  • Procvičování písmen

Matematika

  • Matematické pyramidy a magické čtverce

Prvouka

  • Těšíme se na prázdniny

Pracovní vyučování

  • Prázdniny

Výtvarná výchova

  • Prázdniny

Hudební výchova

  • Zpíváme si pro radost

Tělesná výchova

  • Hry a soutěže

Doplňující informace pro rodiče

  • 29. 6. Rozloučení deváťáků
  • 30. 6. Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení potrvá pouze 1 hodinu, pak děti odchází domů nebo do družiny.

 

Přeji vám příjemné prázdniny plné pohody , rdosti a odpočinku a těším se na setkání 1. září.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top