Týdenní plán od 20. 6. do 30. 6. 2016

Čtení

 • Povídání o přečtené knize
 • Návštěva školní knihovny – společná četba

Psaní

 • Písanka – procvičování pravopisu

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva
 • Geometrická tělesa

Prvouka

 • Léto
 • PS str. 78 až 80

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy, rozdávání výkresů

Výtvarná výchova

 • Ukázka dravců

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 6. Ukázka dravců
 • 28. 6. Zkrácené vyučování, končíme v 11, 25 hod.
 • 29. 6. Rozloučení deváťáků
 • 30. 6. Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení potrvá pouze 1 hodinu, pak děti odchází domů nebo do družiny.
 • O prázdninách čtěte.
 • Na výkresy budou děti potřebovat větší igelitovou tašku.

Přeji vám příjemné prázdniny bez úrazu a těším se na setkání v září.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top