Týdenní plán od 22. 3. do 26. 3. 2010

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně.
 • Opakujeme tvrdé, měkké souhlásky.
 • Procvičujeme vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic.
 • Učebnice str. 84 až 86.

Čtení

 • Dramatizace pohádky Červená Karkulka.
 • Plynulé čtení s intonací.
 • Čítanka str. 118 až 125.

Psaní

 • Přepis a opis vět.
 • Písanka str. 21, 22.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem.
 • Násobení 2.
 • PS str. 14 až 16.

Prvouka

 • Stromy na jaře – vývoj plodu. Život včel.
 • Učebnice str. 45, 46. PS str. 35, 36.

Pracovní vyučování

 • Dílna – plstění.

Výtvarná výchova

 • Dílna – plstění.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.

Tělesná výchova

 • Tance založené na chůzi a běhu.

Doplňující informace pro rodiče

25. března pojedeme na plstění do Krnova.  Sejdeme se normálně ve škole. Autobus nám odjíždí v 8.20 hod. Návrat  ve 12.20 hod. Děti budou mít delší vyučování. S sebou si vezmou batoh, přezůvky, svačinu, pití, pozdro.

27. března zatancujeme country tance na zámku v Linhartovech. Sraz před zámkem v 8. 50 hod. Poslední vystoupení v 11. 15 hod. Pak si prosím, vyzvedněte své děti. Děkuji.

Zdenka Závodná. třídní učitelka

Back To Top