Týdenní plán od 29. 3. do 2. 4. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po 
 • Slova příbuzná
 • Sloh – Velikonoce
 • Čtení – zpracovávání knihy do čtenářského deníku
 • Psaní –  Písanka 2 – str. 15 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Rooms of my house
 • Colin in Computerland
 • Test unit 6

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Dělení se zbytkem 6 – 9
 • Slovní úlohy
 • G –  porovnávání a přenášení úseček

Prvouka

 • Části kvetoucích rostlin – kořen, stonek, listy
 • Pole, zahrada, louka – rostliny

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Zasílejte zadané úkoly v termínu.
 3. Omlouvejte absenci dítěte.
 4. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.
 5. Ve čtvrtek 1. 4. mají děti velikonoční prázdniny, v pátek 2. 4. a v pondělí 5. 4. jsou svátky. Výuka začne od úterý 6. 4. od 10.00 na Teams.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top