Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V – shrnutí
 • Podstatná jména a slovesa – kategorie
 • Sloh – pozvánka
 • Psaní – písanka str. 16 – úhledné písmo

Anglický jazyk

 • People
 • Where´s my friend?

Matematika

 • Dělení se zbytkem – procvičování
 • Násobení a dělení v oboru násobilky
 • Slovní úlohy
 • G – střed úsečky

Prvouka

 • Živočichové – základní znaky
 • Stavba těla živočichů – obratlovci a bezobratlí

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Ilustrační kresba

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové chvilky
 • Procházky, pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy v Edupage.
 2. Omlouvejte absenci dětí při DV.
 3. Odesílejte úkoly dětí v termínu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Vyjmenovaná slova po V Dělení se zbytkem Živočichové – znaky života
Slovesa Dělení se zbytkem – online cv. Živočichové – dělení
Slovesa 2 G – střed úsečky Znaky života živ. – přehledně
Podstatná jména Dělení živoč. – přehledně

 

Back To Top