Týdenní plán od 22. 3. do 26. 3. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po
 • Slova příbuzná
 • Sloh – přání k Velikonocům
 • Čtení – zpracovávání knihy do čtenářského deníku
 • Psaní –  Písanka 2 – str. 13, 14 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Rooms of my house
 • Colin in Computerland
 • Test unit 6

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Dělení se zbytkem 6 – 9
 • Slovní úlohy
 • G –  porovnávání a přenášení úseček

Prvouka

 • Části kvetoucích rostlin – kořen, stonek, listy
 • Pole, zahrada, louka – rostliny

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Zasílejte zadané úkoly v termínu.
 3. Omlouvejte absenci dítěte.
 4. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Vyjmenovaná slova po V

Dělení se zbytkem

Louka, zahrada, pole

Vyjmenovaná slova po S

Písemné odčítání do 1 000

Živá a než. příroda 2

Slovesa – osoba, číslo

Dělení se zb. názorně

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny

Slovesa – čas

Online cvičení – násobení a dělení

Části rostlin

Slovesa – hledej

Dělení 3 se zbytkem

Květy

Slova protikladná

Jednotky délky, hmotnosti, objemu

Plody

VS – zásobník pro opakování

 G – přenášení úseček

Plody 2

          přenášení úseček 2

Části rostlin  2

Velikonoce – odkazy

          úsečky shodné

Back To Top