Týdenní plán od 22. 3. do 26. 3. 2021

Český jazyk

 • Zájmena a jejich skloňování
 • Podstatná a přídavná jména

Český jazyk – sloh

 • SMS zprávy

Anglický jazyk

 • Podle zadání p. učitelky

Matematika

 • Počítání se zlomky
 • Aritmetický průměr, slovní úlohy
 •  Jednotky a převody
 • Geo – osa úhlu, osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Karlovarský kraj

Přírodověda

 • Kostra a svalová soustava
 • Dýchací soustava

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Výroba řehtaček a velikonoční výzdoba

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

Všichni žáci, kteří se zúčastnili soutěže v matematice, mají pochvalu za spolupráci.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Opakuj si Zájmena Dýchání Sousedé ČR
Geometrie Přídavná jména Svaly Středočeský kraj
Back To Top