Týdenní plán od 29. 3. do 2. 4. 2021

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen – procvičování
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy
 • str. 46-48, PS str. 26

Český jazyk – sloh

 • Velikonoční prázdniny
 • Lv – četba vlastní knihy

Anglický jazyk

 • I do my homework Easter

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Početní úlohy s přirozenými čísly
 • str. 53-55
 • Geo – obvod čtverce str. 52

Vlastivěda

 • Lucemburkové
 • Karel IV.
 • str. 33-35, PS str. 17-18

Přírodověda

 • Ekosystém okolí lidských obydlí
 • Rostliny – stromy, keře, zelenina
 • str. 24-26

Informatika

 • Multimediální využití počítače

Pracovní činnosti

 • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Písničky pro radost

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek a v pátek mají děti velikonoční prázdniny.

Stále platí vypracovávání a odesílání úkolů v termínu, účast na online hodinách, procvičování odkazů na plánu. Snažte se, prosím, ještě nepolevovat.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné
Doplň správně Slovní úlohy Lucemburkové Lidské obydlí Hv – Jaro dělá pokusy
Sl. druhy – video Kvíz – soutěž Čas před Lucemburky Ovoce a zelenina
Slovní druhy Početní operace Jan Lucemburský Vyber odpověď Velikonoce – únikovka
Vyjmenovaná slova Čtverec – video Mládí Karla IV.
VS – doplň G – Obvody Karel IV.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top