Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2016

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva
 • Lyžařský kurz

Čtení

 • Čtení z vlastních knih
 • Lyžařský kurz

Psaní

 • Opis, přepis
 • Lyžařský kurz

Matematika

 • Opakování a procvičování učivaq
 • Lyžařský kurz

Prvouka

 • Lyžařský kurz

Pracovní vyučování

 • Lyžařský kurz

Výtvarná výchova

 • Lyžařský kurz

Hudební výchova

 • Lyžařský kurz

Tělesná výchova

 • Lyžařský kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 22. 2. v 7.30 odjíždíme od školy na lyžařský kurz – všechny informace jste obdrželi v písemné i elektronické formě.
 2. Poslední možnost dodání důležitých tiskopisů týkajících se LV je 22. 2. 2016 v 7.15.
 3. Děti, které na lyžařský výcvik nejedou, mají přesné informace o průběhu výuky na elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Podstatná jména  Závorky  Opakování
Zopakuj si  Pětiminutovka  Jaro
Vlastní jména osob  Odčítej  
Vlastní jména zvířat  Zopakuj si  
Procvič si  O kolik?  
Dě, tě, ně    
Back To Top