Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2016

Český jazyk

 • Vlastní jména zvířat, měst a vesnic
 • Věta, souvětí
 • Slabiky dě, tě, ně¨
 • Sloh – popis

Čtení

 • Společná četba
 • Dramatizace
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis
 • Opakování a procvičování

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10
 • Řetězové příklady, závorky
 • Slovní úlohy – zápis
 • Písemné odčítání

Prvouka

 • Využití volného času
 • Kalendář přírody
 • Planetárium

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – kočka

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Instrumentální doprovod
 • Hudební teorie

Tělesná výchova

 • Skok z místa, trojskok
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Provést přípravu na lyžařský výcvik.
 2. Uhradit peníze za lyžařský výcvik v kamceláři školy.
 3. V průběhu týdne od 15. do 19. 2. odevzdejte vyplněné formuláře i doklad o zaplacení lyžařského výcviku.
 4. Žáci, kteří na hory nepojedou, budou mít vyučování podle informací uvedených na elce (budou průběžně aktualizovány).

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
 Podstatná jména Procvičuj Čas Hodiny
 Slovní druhy Slovní úlohy – zápis Povolání Části těla
 Zopakuj si Závorky Opakování Poznáš hlas?
 Zařaď Pětiminutovka    
 Vlastní jména osob Odčítej   Dě, tě, ně
 Vl. jména zvířat… Puzzle   Kočka
Back To Top