Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2016

Čtení

 • Plynulé čtení
 • Písmeno a hláska C
 • Recitace s přednesem
 • Slabikář str. 61, 58-60, 71, 72

Psaní

 • Nácvik písmen z,Z
 • Opis, přepis, diktát slov
 • Písanka str. 21-24

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-8
 • Odčítání v oboru čísel do 9
 • Slovní úlohy
 • Početní diktát
 • Kruh
 • PS str. 19-22

Prvouka

 • Nemoc, úraz
 • Péče o tělo
 • PS str. 40, 42

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu

Výtvarná výchova

Hudební výchova

 • Nácvik písně Vodník

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 25. 2. – bruslení.
 •   3. 3. – třídní schůzka, bližší informace na El- ce.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Procvičování čtení  Počítání na čas Jsem nemocný
Čtení s porozuměním  Sčítání do 9 Úraz a nemoc
Hláska a písmeno C  Odčítání do 9  
Diktáty  + a – do 9  
   Slovní úlohy  
 Sudoku 1  
   

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top