Týdenní plán od 29. 2. do 4. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
 • Procvičování psaní i/y v koncovkách

Český jazyk – sloh

 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Days of the week.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • G – čistota a přesnost rýsování

Vlastivěda

 • Pověst x skutečnost, Staré pověsti české
 • Počátky křesťanství

Přírodověda

 • Ekosystém pole – rostliny a živočichové

Pracovní činnosti

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Členění přírodních objektů s pohledem do nitra

Hudební výchova

 • Malá a velká písňová forma

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

1. Tento týden nebudou mít děti tělocvik (nahradíme výuku za lyžař. výcvik).

2. Ve čtvrtek se od 15.30 do 17. 30 hod. konají informativní třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda  
Koncovky pods. jm. Násobení dvojcif. činitelem Pročti si Pole – živoč.  
Koncovky – r. muž. Pís. násobení Ano či ne Pole – rostliny  
Vzory podst. jm.   Křížovka Plodiny a plevele  
Přiřaď vzor   Báje  Koukni se – prezentace  
         
Angličtina        
Roztřiď        
Dny v týdnu        
Cvičení        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top