Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2016

 

 

Český jazyk

  • Lyžařský výcvik

Český jazyk – sloh

  • Lyžařský výcvik

Anglický jazyk

  • Lyžařský výcvik

Matematika

  • Lyžařský výcvik

Vlastivěda

  • Lyžařský výcvik

Přírodověda

  • Lyžařský výcvik

Pracovní činnosti

  • Lyžařský výcvik

Výtvarná výchova

  • Popis činnosti

Hudební výchova

  • Lyžařský výcvik

Tělesná výchova

  • Lyžařský výcvik

Doplňující informace pro rodiče

1. Lyžaři i nelyžaři si budou procvičovat učivo z odkazů.

2. Příští týden (3. 3.) se konají informativní třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Vlastivěda Přírodověda Matematika  
Přiřaď vzor Doplň správně Pole – živoč. Násob a děl  
Koncovky – r. žen. Ano či ne Pole – rostliny    
Koncovky – r. muž. Opakuj Plodiny a plevele    
Doplň i/y        
Zkus kvíz        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top