Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2016

Český jazyk

 • Přídavná jména.
 • Procvičování – slovní druhy, shoda a podstatná jména.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Present simple – negative.

Matematika

 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování, slovní úlohy.
 • Písemné dělení 2 cif. čísly.

Vlastivěda

 • Německo, Rakousko.

Přírodověda

 • Ryby, obojživelníci.

Pracovní činnosti

 • Linoryt.

Výtvarná výchova

 • Voda jako povolání.

Hudební výchova

 • Opakování písní.
 • G dur.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.
 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Zkontrolujte žákům pouzdra a dokupte chybějící věci.
 • Umyjte tabulky a dokupte fixy.
 • Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se budou konat od 15:30 do 17:30 hod. konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

DČ zaokrouhlování Podst. jména Ryby Německo
DČ +, – Procvičování Obojživelníci Rakousko
Back To Top