Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2016

Čtení

 • Trénujeme plynulé čtení
 • Slabikář str. 56 až 60
 • Trénujeme čtení s porozuměním

Psaní

 • Nácvik h,H, au, ou
 • Písanka str. 24 až 27

Matematika

 • Odčítání v oboru čísel do 9
 • Sčítání a odčítání čísel v oboru do 8
 • Matematický diktát
 • Slovní úlohy
 • PS  str. 20, 21

Prvouka

 • Péče o tělo
 • Výživa lidského těla
 • PS str. 40, 41

Pracovní vyučování

 • Příprava zdravé svačinky

Výtvarná výchova

 • Porovnávání přírodních útvarů

Hudební výchova

 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 3. 3. 2016 od 15.30 do 17. 30 se konají třídní schůzky.
 • 25. 2. 2016 bruslení.
Jazyk český Matematika Prvouka         
 Ou,au, přiřazování  Matematické pexeso  Péče o tělo
 Výlet na ostrov  Počítáme do 9  
 Procvičuj slabiky a slova  Počítáme na čas  
   Pyramidy  
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top