Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B
 • Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po B

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba probírané kapitoly Happy house
 • Otázky: Co je to? Odpovědi: To je ..
 • Jednoduchá spojení s označením barvy a vlastností

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Písemné sčítání s přechodem i bez
 • Písemné odčítání s přechodem i bez

Prvouka

 • Orientace v krajině

Pracovní činnosti

 • Zimní vystřihovánky na okna

Výtvarná výchova

 • Zimní vystřihovánky na okna

Hudební výchova

 • Nácvik na vystoupení

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Přihrávky
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý dopoledne jedeme na plavání  – s sebou vše na plavání + všechny učebnice a sešity na 1. a 5. vyuč. hodinu.
 2. V úterý odpoledne se koná vánoční tvoření v SVČ Krnov – viz zaslané informace na lístečku a EDU.
 3. Ve středu a ve čtvrtek budou děti do VV a PV potřebovat manikúrní nůžky – bude se jim lépe prostřihávat, kdo je doma nemá, nic se neděje!
 4. V pátek 26. 11. odpoledne (upřesním včas) vystupuje celá naše třída u příležitosti Rozsvěcování vánočního stromu s krátkým programem, prosím o účast všech dětí – děkuji.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Diktát na vyjmen. slova po B Písemné odčítání s postupem Orientace v krajině
Pravopisné cvičení na vyjmen. slova po B Písemné odčítání s přechodem Hlavní a vedlejší světové strany
Další procvičování

Ještě jedno procvičování

Písemné odčítání s nulou Mapa Města Albrechtice a jeho okolí

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top