Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a  dlouhé.
 • Doplňování do slov.

Čtení

 • Pohádky, příběhy.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát.

Matematika

 • Počítání po desítkách, sčítání celých desítek.
 • Odčítání celých desítek.
 • G: bod.

Prvouka

 • Domácí zvířata chovaná pro radost.

Pracovní vyučování

 • Výroba vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Můj domácí mazlíček, popis domova a jeho okolí.

Hudební výchova

 • Tempo v písni, pohybový doprovod.

Tělesná výchova

 • Poskoky vpřed, vzad, taneční kroky.
 • Odraz z místa.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Samohlásky Odčítání do 20 Moje rodina
Délka samohlásek Sčítání do 20 Domácí mazlíčci
Samohlásky Sčítání desítek Mazlíčci
Samohlásky Odčítání desítek
Samohlásky Pexeso
Back To Top