Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2021

Český jazyk

 • Psaní ú, ů.
 • Procvičování psaní samohlásek (délka).
 • Slabikotvorné r, l.

Čtení

 • Hlasité i tiché čtení s porozuměním.
 • Ilustrace, ilustrátor.

Psaní

 • Číslice.
 • Písanka č. 2, opis, přepis písmen, slov, vět.

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých desítek.
 • Počítání s penízky.
 • Opakování učiva geometrie – bod, úsečka.

Prvouka

 • Místo, kde žijeme.
 • Domov.

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoba.

Výtvarná výchova

 • Čert, anděl, Mikuláš.

Hudební výchova

 • Koledy.

Tělesná výchova

 • Odraz z místa.
 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace:

 1. V úterý 7. 12. jedeme plavat, učíme se první a poslední hodinu (JČ a M).
 2. Odpoledne 7. 12. nás čeká akce se třídou – výroba vánočního dárku v Krnově, přesné informace zašlu přes Edu.
 3. Prosím o kontrolu pouzder.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Dvojhlásky ou, au Rozklady Domov
Psaní u, ú, ů Rozklady Kvíz
Doplň samohlásky Na rybách Adventní kalendář
Samohlásky Strašidelní počítání
Psaní ú, ů Řetězce
Pravopisný trenažér Mince
Samohlásky a dvojhlásky Testík sčítání do 20
Cvičení Testík odčítání do 20
Psaní ú,ů Cvičení
Back To Top