Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno T, t, J, j.
 • Skládání ze složek.
 • Slabikář str. 6-11, Zdokonalujeme čtení str. 1-6

Psaní

 • Nácvik písmen u, ú, ů, e, é.
 • Písanka 1. díl str. 4-7.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5 (automatizace spojů, rychlost).
 • Rozklad čísel.
 • Nácvik psaní sloupečků s příklady – úprava.
 • PS str. 51-55.

Prvouka

 • Jak bydlím, vybavení domácnosti.
 • PS str. 23 a 24.

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev.

Hudební výchova

 • Nácvik písní na vystoupení – Vločka, Dva mrazíci.

Tělesná výchova

 • Cvičení v družstvech, překážkové dráhy.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pátek 26. 11. budeme vystupovat na vánočním jarmarku. Bližší informace pošlu na Edupage v pondělí.
 • Pravidelně kontrolujte ostrouhané tužky a pastelky v pouzdře, čistěte malou fólii.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Hláska a písmeno J Číselný obor 0-5 Moje rodina
Čteme věty Skládačka
Křížovky pro koumáky
Křížovky pro šikulky
Pro rychlíky
Ztracené písmenko
Čtení slov
Slabiky s J
Back To Top