Týdenní plán od 29. 10. do 2. 11.

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Vyjmenovaná slova po b
 • Psaní podle písanky
 • Čtení str.52 – 59
 • Sloh – dopis

Anglický jazyk

 • Opakování – school bag, colours, numbers

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10
 • Opakování celé násobilky
 • Slovní úlohy
 • Geo – vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Prvouka

 • Mapa – barvy na mapě, využití krajiny
 • Učebnice str.15, 16

Pracovní činnosti

 • Lampion – sklenice, čajová svíčka

Výtvarná výchova

 • Pohádková postava – malba na plátno

Hudební výchova

 • P.To jsou dudy
 • Poslech skladeb pro 3. roč.

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla
 • Přihrávky jednoruč a obouruč, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 31.10. v 18 hodin sraz strašidel u školy (podle počasí upřesníme na EL-CE), nutný doprovod rodičů.

8.11. Marbo vybíráme 30Kč.V listopadu budeme potřebovat do geometrie kružítko- kovové!

Kontrolujte známky na EL-CE, zapisujte omluvenky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top