Týdenní plán od 5. 11. do 9. 11.

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B
 • Učebnice str.38 – 41
 • Čtení str.66-74
 • Sloh – Vzpomínání
 • Psaní podle písanky

Anglický jazyk

 • UNIT 3 At Happy House
 • Téma hračky – Co je to? (otázky a odpovědi)

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Slovní úlohy s dvojcifernými čísly
 • Geo – vzájemná poloha dvou přímek

Prvouka

 • Voda v krajině
 • Živelné pohromy a chování při nich

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž – stavebnice (možnost přinést vlastní)

Výtvarná výchova

 • Malba na plátno – postava z pohádky(pastel)

Hudební výchova

 • Písnička z CD Kačena divoká
 • Hodnocení písniček – znalost slov

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 8.11. výchovný koncert Marbo – někteří nezaplatili 30Kč.

V úterý 7.25 hod. odjezd na plavání, ti co neplavou přijdou do školy na 10.15 hodin.

Do geometrie nutně potřebujeme dvě pravítka a náplně do tužek!

Do Vv pokud máte plátno (stará utěrka, prostěradlo apod.), denně potřebujeme fólie do JČ a Ma.

14.11. bude konzultační schůzka a hodnocení za 1.čtvrtletí od 15.30 do 17.30 hod.

Dagmar Vopelková, tř. uč.

Back To Top