Týdenní plán od 22.10 do 26.10.

Český jazyk

 • Procvičování psaní hlásek uprostřed slov
 • Význam slov – souznačná, protikladná, nadřazená, kořen slova
 • Čtení vlastních knih, příprava referátů

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Krajina mého domova, ČR – významný svátek 28.10.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování pokojových květin

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresů z minulých hodin

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

23.10. plavání – odjezd 7.25hod.

25. a 26.října podzimní prázdniny 

Nezapomeňte uhradit příspěvek 150Kč na SRPDŠ do konce měsíce.

V listopadu nás čeká vystoupení skupiny MARBO, 14.11. třídní konzultační schůzka, na 7.12. připravujeme opět KARNEVAL pro děti z 1. stupně.

 Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top