Týdenní plán od 21. 4. do 25. 4.

Český jazyk

 • Vyjm. slova po z
 • Procvičování vyjm. slov
 • Opakování – slovesa, podst. jm.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobky 10
 • Procvičování nás., děl.
 • Dělení se zbytkem

Prvouka

 • Společné znaky živočichů

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Dokreslování obrázků

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Start nízký a vysoký
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek si děti vyzkouší bubnování pod vedením zkušeného bubeníka – vybíráme 50,- Kč. 

Back To Top