Týdenní plán od 14. do 18. února

Český jazyk

 • podstatná jména
 • vlastní jména měst, vesnic
 • věta a souvětí
 • str. 77

Čtení

 • báseň, verš a rým

Psaní

 • písanka str. 8-10

Matematika

 • +, – do 100 s přechodem přes 10
 • slovní úlohy
 • příklady se závorkou
 • písemné +, –
 • str. 10-13

Prvouka

 • minulost, současnost, budoucnost
 • PS str. 54-57

Pracovní vyučování

 • samostatné vytváření a vystřihování různých tvarů

Výtvarná výchova

 • hra s linií

Hudební výchova

 • výrazové prostředky v hudbě
 • Na mravenčí pasece…

Tělesná výchova

 • cvičení s hudbou

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu od 13.30 hod. proběhne recitační soutěž (vybraní žáci). Od 21. února mají děti týdenní jarní prázdniny.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top