Týdenní plán od 28. října do 1. listopadu 2013

Český jazyk

 • Slova protikladná a souznačná.
 • Procvičování druhů vět.
 • Uč. str. 34 a 35, uč. doma str. 22 a 23.

Čtení

 • Práce s textem – vyhledávání informací.
 • Společná četba z knihy Děti z Bullerbynu.
 • Uč. str. 37 a 38.

Psaní

 • Velká písmena abecedy, opis vět.
 • Písanka str. 20.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20.
 • PS str. 22.

Prvouka

 • Rodina.
 • Uč. str. 24, PS str. 26.

Pracovní vyučování

 • Samostatné vytváření a vystřižení různých tvarů.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů – vlastní výběr.

Hudební výchova

 • Státní svátek.

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dohlédněte, prosím, aby děti četly knihu a připravovaly si ukázku pro kamarády.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Slova protikladná Řetězce Rodina
Spojovačky – slova protikladná Odčítání Moje rodina
Čtení – Dušičky Počítání na čas  
  Závody – sčítání  
  Závody kolem ostrovů – odčítání  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top