Týdenní plán od 4. do 8. listopadu 2013

Český jazyk

 • Pořádek slov ve větě.
 • Slovo, slabika, hláska, dělení hlásek.
 • Samohlásky krátké a dlouhé.
 • Sloh:Vyprávění obsahu.
 • Uč. str. 36-40, uč. doma str. 27,30,32-34

Čtení

 • Práce s textem – vyhledávání informací, vypravování obsahu vlastními slovy.
 • Společná četba – Děti z Bullerbynu.
 • Seznamování s vlastní četbou žáků.
 • Uč. str. 38-40

Psaní

 • Velká a malá písmena abecedy.
 • Písanka str. 21-23.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20.
 • G: geometrické tvary a tělesa.
 • PS str. 23-27.

Prvouka

 • Rodina. příbuzní, rodinné oslavy.
 • Uč. str. 25 a 26, PS str. 26, 27.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – sláma.

Výtvarná výchova

 • Malba – barva studená, teplá (tričko).

Hudební výchova

 • Hry na tělo (tleskání, pleskání, luskání).

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplňte, prosím, dětem fixy na tabulky.
 • Procvičujte + a – do 20 ústně, na počítači, fólii …, začínáme psát desetiminutovky na toto učivo!
 • 22. listopadu v 16 hodin zveme všechny děti společně s jejich rodiči i prarodiči na „Pohádkový karneval“ ,který se uskuteční ve velké tělocvičně. O zábavu se postará klaun Hopsalín se svými pomocníky. Masku a sportovní obutí s sebou. Občerstvení zajištěno.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Pořadí slov ve větě Počítej Moje rodina
Slova souznačná + a – do 20  
Slova protikladná Nakupování  
Doplň hlásku Geometrická tělesa  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top